Privatpersoner på Albert Zetterbergs väg 14 (1 st)