Privatpersoner på Albert Zetterbergs väg 24 (1 st)