Inkomst - Vad är inkomst?

<< Tillbaka till Ratsit A till Ö 

 

Vad är inkomst?

Inkomst delas upp i olika inkomstslag och den vanligaste inkomsten är inkomst av tjänst som avser den lön man tjänar på sitt arbete. Sammanräknad inkomst innebär inkomst av tjänst plus inkomst av kapital. Taxerad förvärvsinkomst är inkomst av tjänst plus inkomst av näringsverksamhet. I deklarationen återfinns även inkomst av näringsverksamhet som avser den lön som genereras av till exempel en enskild firma. Ett annat inkomstslag är inkomst av kapital som avser den inkomst som genereras av till exempel handel med värdepapper och uthyrning av fastighet. 

 

Vad är inkomstdeklaration?

De olika inkomstslagen och begreppen är hämtade ur deklarationsuppgifterna som uppdateras varje år på Skatteverket. Bra att känna till är att taxeringsår är året som taxeringen blir offentlig och inkomstår avser det år man tjänat in pengarna. Detta innebär alltså att exempelvis taxeringsår 2018 avser inkomsten som man tjänade in under 2017.

 

Då Skatteverket administrerar deklarationer för hela Sveriges befolkning gör man taxeringsuppgifterna offentliga fem gånger under året. Den största delen av inkomsttaxeringarna blir offentliga runt midsommar varje år. I och med att taxeringsuppgifterna blir offentliga får man besked om skatteåterbäring eller restskatt.

 

Vad är skatteåterbäring och restskatt? 

Skatteåterbäring innebär att man betalt för mycket skatt under året och får därmed tillbaka den överskjutande delen efter att taxeringen blivit fastställd. Restskatt innebär att man betalt för lite inkomstskatt under året och är därmed skyldig att göra en extra skatteinbetalning. 

 

Vad är svart inkomst?

I dagligt tal benämner man inkomst som man inte betalar skatt för, som svart inkomst. Om man till exempel betalar en hantverkare kontant utan varken kvitto eller faktura så är det troligen en svart inkomst som hantverkaren inte kommer att ta upp i sin deklaration. Se därför alltid till att du får kvitto eller betalar mot faktura. 

 

Anders Johansson, VD på Ratsit, om svart inkomst

Inkomster som man inte betalar skatt för kallas ofta för svart inkomst.

 - Nackdelarna med att arbeta utan att betala skatt är många. Man tjänar inte ihop till sin pension, man har inte rätt till sjuk- eller föräldrapeng. Den arbetsgivare som anställer en person med svart lön betalar inte några sociala avgifter. Detta innebär att varken den som betalar ut eller tar emot svart ersättning bidrar till samhällets gemensamma försörjning säger Anders Johansson, VD på Ratsit.

 

Läs mer om inkomster på Skatteverkets hemsida.

 

Lär dig mer om