Skuldsanering - Vad är skuldsanering?

<< Tillbaka till Ratsit A till Ö 

 

Vad är skuldsanering?

Skuldsanering innebär en möjlighet för mycket skuldsatta personer att få sina skulder avskrivna, genom att få beviljat ett lägre belopp som ska återbetalas.

Skulderna måste då vara så höga att man inte kommer att kunna betala dem inom en rimlig avbetalningsperiod.

 

Hur fungerar skuldsanering?

Under skuldsaneringstiden, som vanligtvis är 5 år, lever man på existensminimum. Det innebär att man måste klara sig på ett belopp som räcker till det absolut nödvändigaste, så som mat, hyra, mediciner, kläder och så vidare. 

 

Beviljande av skuldsanering fastställs av Kronofogden. Beloppet som man ska återbetala är individuellt och beror, tillsammans med en rad olika faktorer, bland annat på om man har barn eller inte.

 

Hur får man skuldsanering?

Man ansöker om skuldsanering via Kronofogden, och där får man också besked om man blivit beviljad skuldsanering eller inte. Kronofogden gör sedan upp en betalningsplan som ska godkännas av borgenärerna, det vill säga de personer eller företag som man är skyldig pengar.

Gäldenären, den som är skyldig pengar, betalar därefter av skulden under skuldsaneringsperioden. När skuldsaneringen är avklarad, vanligtvis efter 5 år, är man skuldfri.

 

Vem kan ansöka om sanering av sin skuld?

Ursprungligen var skuldsanering tänkt att gälla endast privatpersoner, men från och med den 1 november 2016 kan även företagare få skuldsanering.

Skuldsanering för företagare har tillkommit för att man ska våga starta företag. Med företagare menas att man själv driver (eller har drivit) en enskild näringsverksamhet, eller företräder en juridisk person, till exempel ett aktiebolag eller handelsbolag.

Man måste vara folkbokförd i Sverige och får inte vara registrerad för näringsförbud.

 

Hur många personer har blivit beviljade skuldsanering?

Antalet ansökningar om skuldsanering som kommer in till Kronofogden ökar hela tiden och under 2017 fick man in cirka 19 000 ansökningar.

Detta är en ökning med över 50 procent jämfört med antalet ansökningar under 2016.

I början av 2018 var det cirka 33 000 personer som hade en pågående skuldsanering. 

 

 

Lär dig mer om