Vad är kreditupplysningslagen?

<< Tillbaka till Ratsit A till Ö 

 

Vad är Kreditupplysningslagen?

Kreditupplysningsföretag samlar in uppgifter om enskilda personers ekonomiska och personliga förhållanden samt om företags ekonomiska förhållanden. Alla personer över 15 år finns registrerade hos de största kreditupplysningsföretagen. Kreditupplysningslagen ska i första hand skydda de registrerades personliga integritet, men lagen ska också bidra till en effektiv kreditupplysning. Uppgifter om privatpersoner får bara lämnas ut om det finns legitimt behov, till exempel vid kreditprövning, och personen ska få en kopia på informationen för att kunna kontrollera att den är korrekt. 

 

Vem får bedriva kreditupplysningsverksamhet?

De företag som vill bedriva kreditupplysningsverksamhet måste normalt ha kreditupplysningstillstånd som utfärdas av Datainspektionen som också kontrollerar så att innehavaren av tillståndet följer de regler som gäller. Ett företag som inte följer lagar och regler kan bli skadeståndsskyldigt och den som är ansvarig för kreditupplysningstillståndet kan dömas till fängelse.

 

Vad är ett legitimt behov i kreditupplysningssammanhang?

För att du skall få beställa en upplysning på en privatperson måste du ha ett legitimt behov av upplysningen. Legitimt behov finns om du avser ingå ett kreditavtal eller liknande med personen som beställningen avser eller om det finns eller förbereds en avtalsförbindelse där det är nödvändigt att göra en ekonomisk riskbedömning.

 

Exempel på avtal som uppfyller kravet på legitimt behov:

  • kreditavtal

  • kreditköp

  • fakturaköp

  • avbetalning

  • borgensavtal

  • leasingavtal

  • hyra av egendom (exempelvis bostad)

  • anställningsavtal avseende ekonomiskt ansvar (chefstjänst).

 

Brott mot bestämmelse om legitimt behov är straffbart enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) § 9 och 19 §. Legitimt behov krävs dock inte vid beställning av upplysning på näringsidkare, det vill säga, företagare, styrelseledamöter, delägare, VD och enskilda näringsidkare.

 

Hur kan Ratsit leverera Lönekollen utan att kopia skickas?

Lönekollen är ett utdrag ur Ratsitkatalogen som är en tryckt periodisk skrift och omfattas av Tryckfrihetsförordningen och som är en av Sveriges grundlagar. Enligt den har alla svenska medborgare rätt att fritt ge ut skrifter, böcker och tidningar. Förutsättningen är att bestämmelserna i förordningen följs. Periodiska skrifter kan vara tidskrifter, tidningar och andra tryckta skrifter. Den periodiska skriften ska vara avsedd att ges ut minst fyra gånger per år enligt en utgivningsplan och ha en bestämd titel. Lönekollen omfattas alltså av kreditupplysningslagen för tryckta periodiska skrifter och därför behöver det inte finnas ett legitimt behov för beställning av rapporten och Ratsit behöver heller inte skicka kopia till den omfrågade.

 

Läs mer om kreditupplysningslagen på Datainspektionens hemsida.

 

Lär dig mer om