Personuppgift - Vad är en personuppgift?

<< Tillbaka till Ratsit A till Ö 

 

Vad är en personuppgift?

Med en personuppgift menas en uppgift som direkt eller indirekt kan peka ut en levande person. Förutom de personuppgifter som listas nedan kan även ett foto på en person klassas som en personuppgift. Likaså kan ett registreringsnummer på en bil som ägs av en privatperson klassas som en personuppgift. 

 

Exempel på personuppgifter

  • Personnummer

  • Namn

  • Adress

 

Vad är skyddade personuppgifter?

Folkbokföringsuppgifter är i de flesta fall offentliga. Det betyder att man får ta del av personuppgifter som namn, personnummer och adress. I vissa fall kan personuppgifterna dock vara skyddade om man till exempel är utsatt för hot eller liknande. Det finns tre olika nivåer som Skatteverket, som är ansvarande myndighet förutom för fingerade personuppgifter, tillämpar. 

 

  • Sekretessmarkering - Innebär en markering i folkbokföringsregistret om att det behövs särskilda skäl för att myndigheten skall lämna ut uppgifterna. 

  • Kvarskrivning - Innebär att man förblir skriven på den gamla ortens Skattekontor när du flyttar. Den nya adressen registreras inte i folkbokföringsregistret och det är alltså okänt vart man har flyttat.

  • Fingerade personuppgifter - Innebär att du får nya personuppgifter i form av namn och personnummer. Detta brukar i dagligt tal kallas att få "ny identitet". Läs mer om fingerade personuppgifter på Polisens hemsida.

En person som har någon av ovanstående skyddade personuppgifter finns inte med i Ratsits Personsök. 

 

Vad är GDPR?

GDPR står för General Data Protection Regulation, Dataskyddsförordningen på svenska, och är en europeisk förordning som skall tillämpas i hela EU och som infördes i Sverige i maj 2018. Förordningen är till för att stärka skyddet för fysiska personer inom EU vid hantering av personuppgifter.

Läs mer om personuppgifter på Skatteverkets hemsida

 

Vilka företag använder sig av personuppgifter?

De flesta företag som har kunder använder sig av personuppgifter i någon form. I de fall leverantörsföretaget endast har privatpersoner, ofta kallade konsumenter, som kunder så förs register över namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Även i de fall som leverantörsföretaget har andra företag som kunder förekommer,  i nästan alla fall, att man för register över kontaktpersoner inom företagen i form av kontaktpersonens namn, telefonnummer och e-postadress. Vid all personuppgiftsregistrering är det viktigt att följa Dataskyddsförordningen. 

 

Lär dig mer om