Personnummer - Vad är personnummer?

<< Tillbaka till Ratsit A till Ö 

 

Vad är personnummer?

Personnummer är den identifieringsbeteckning som man får när man registreras i Sverige.  Personnumret består av sex siffror med information om födelsedatum följt av fyra kontrollsiffror. 

 

Varför används personnummer?

Vid kontakt med myndigheter och privata företag är det vanligt att man skall uppge sitt personnummer. Personnumret är alltid unikt och är ett bra hjälpmedel när man vill identifiera en person. Flera personer kan ha exakt samma namn men alla personer har ett unikt personnummer. En av anledningarna till att man folkbokförs och får ett personnummer är att samhället lättare skall kunna planera för bland annat bostäder, skolor och vägar. 

 

Hur är personnumret uppbyggt?

De första sex siffrorna visar när man är född i ordningen år, månad och dag. Det är brist på födelsenummer och finns det inget nummer ledigt kan man få ett personnummer med födelsesiffror som ligger nära den riktiga födelsedagen.

Av de fyra sista siffrorna visar den näst sista vilket kön som är registrerat på personnumret. Om den siffran är udda är det juridiska könet man och är siffran jämn så är personnumret registrerat på en kvinna. 

 

Vad händer när personnumren tar slut?

För varje dag finns 999 personnummer, 499 för kvinnor och 500 för män. Det är brist på personnummer och finns det inget nummer ledigt kan man få ett personnummer med födelsesiffror som ligger nära den riktiga födelsedagen. Skatteverket har alltså skapat påhittade personnummer och om födelsedagen är den 1 januari och det inte finns något personnummer för den dagen så får man i stället sätta den 2 januari. Tar även personnumren för den 2 januari får man välja den 3 januari och så vidare. 

 

Vad är ett samordningsnummer?

Ett samordningsnummer används i de fall en person inte är folkbokförd i Sverige men ändå behöver en unik identifieringsbeteckning och är uppbyggt i samma format som ett personnummer (XXXXXX-XXXX) men där man lägger till 60 på personens födelsedag.
Exempel: Om person som är född den 15 mars 1967 så kommer de första siffrorna i samordningsnumret att vara 670375. 

Läs mer om personnummer på Skatteverket.

 

Lär dig mer om