{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Advokat?

Medellönen för en Advokat är

57,900 kr

i månaden.

Medellöner för Advokat

Snittlön
Snittlön 57,900 kr
Man
Män 60,000 kr
Kvinna
Kvinnor 55,700 kr

Så mycket tjänar en Advokat i Sverige

En Advokat i Sverige tjänar i snitt 57,900 kr i månadslön.

Lönen för en Advokat kan dock skilja sig mycket beroende på vem personen är och var hen arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Advokat så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Inom vilka yrkesgrupper varierar månadslönen mest? Naturligtvis hittar du även denna information i vår statistik nedan. I andra Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till geografi, det vill säga var lönen förekommer, och om lönen återfinns i privat eller offentlig sektor.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Brottmålsadvokat och Tvistemålsadvokat.

Vad gör en Advokat?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Advokat på följande sätt:
Tolkar lagar och avtal. Förbereder processer och företräder part vid tvist och förhandling. För parts talan i domstol. Ger råd och upprättar juridiska handlingar.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Advokat tjänar?

Känner du en Advokat? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Advokat

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Advokat löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr 50,700 kr
35-44 - kr 79,600 kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 55,700 kr 60,000 kr

 

Ålder Genomsnitt Advokat Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28,100 kr
25-34 52,400 kr 35,200 kr
35-44 64,400 kr 41,000 kr
45-54 61,400 kr 44,300 kr
55-64 - kr 42,300 kr
65-66 - kr 38,200 kr
Genomsnitt 57,900 kr 39,000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Advokat Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26,000 kr
25-34 - kr 32,300 kr
35-44 - kr 37,000 kr
45-54 - kr 39,600 kr
55-64 - kr 39,400 kr
65-66 - kr 41,000 kr
Genomsnitt - kr 36,600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Riket 57,900 kr 55,700 kr 60,000 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 63,000 kr 66,900 kr 60,900 kr
Sydsverige 54,400 kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som advokat, ligger på 79,600 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 66,900 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som advokat, ligger på 50,700 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 55,300 kr.

Variationer i lön inom Advokat

Yrkestitel Kvinna Man
Domare 60,000 kr 62,200 kr
Åklagare 53,500 kr 60,800 kr
Affärsjurist 60,300 kr 67,200 kr
Bolagsjurist 60,300 kr 67,200 kr
Jurist 54,100 kr 57,800 kr

Fler yrken med samma statistik som en Advokat

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Sök lönestatistik för alla yrken