{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Arbetsterapeut?

Medellönen för en Arbetsterapeut är

35 400 kr

i månaden.

Medellöner för Arbetsterapeut

Snittlön
Snittlön 35 400 kr
Man
Män 34 200 kr
Kvinna
Kvinnor 35 500 kr

Så mycket tjänar en Arbetsterapeut i Sverige

En Arbetsterapeut i Sverige tjänar i snitt 35 400 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Arbetsterapeut arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Hjälpmedelskonsulent, Distriktsarbetsterapeut och Chefsarbetsterapeut.

Vad gör en Arbetsterapeut?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Arbetsterapeut på följande sätt:
Förebygger, förbättrar och kompenserar nedsatt aktivitetsförmåga. Tränar fysiska och psykiska förmågor samt förändrar arbetsmetoder. Föreskriver och anpassar hjälpmedel, t.ex. IT-baserade hjälpprogram, specialdesignade redskap m.m. Medverkar i frågor om tillgänglighet i den fysiska miljön, t.ex. anpassning av bostad, arbetsplats och skola.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Arbetsterapeut tjänar?

Känner du en Arbetsterapeut? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Arbetsterapeut

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Arbetsterapeut löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 34 900 kr - kr
35-44 35 900 kr - kr
45-54 36 500 kr - kr
55-64 38 600 kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 36 200 kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Arbetsterapeut Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 34 600 kr 35 200 kr
35-44 35 900 kr 41 000 kr
45-54 36 400 kr 44 300 kr
55-64 38 700 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 36 100 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 29 900 kr 29 900 kr
25-34 32 300 kr 32 400 kr
35-44 34 900 kr 34 300 kr
45-54 36 600 kr 35 900 kr
55-64 37 500 kr 37 400 kr
65-66 38 600 kr 36 600 kr
Genomsnitt 35 400 kr 34 200 kr

 

Ålder Genomsnitt Arbetsterapeut Genomsnitt alla yrken
18-24 29 900 kr 26 000 kr
25-34 32 300 kr 32 300 kr
35-44 34 900 kr 37 000 kr
45-54 36 600 kr 39 600 kr
55-64 37 500 kr 39 400 kr
65-66 38 500 kr 41 000 kr
Genomsnitt 35 300 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 36 100 kr 36 200 kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 35 800 kr 36 000 kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige 36 700 kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 35 300 kr 35 300 kr 35 700 kr
Norra Mellansverige 35 700 kr 35 800 kr 35 200 kr
Riket 35 300 kr 35 400 kr 34 200 kr
Småland med öarna 35 400 kr 35 600 kr 34 200 kr
Stockholm 35 400 kr 35 400 kr 35 100 kr
Sydsverige 35 800 kr 35 900 kr 34 800 kr
Västsverige 35 900 kr 36 000 kr 34 000 kr
Östra Mellansverige 34 300 kr 34 400 kr 33 100 kr
Övre Norrland 34 300 kr 34 400 kr 33 300 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som arbetsterapeut, ligger på 44 700 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom regionsektorn och har en forskarutbildning.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som arbetsterapeut, ligger på 28 200 kr. Han, för det är en man, återfinns inom regionsektorn. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 28 400 kr.

Variationer i lön inom Arbetsterapeut

Yrkestitel Kvinna Man
Fysioterapeut 35 700 kr 35 500 kr
Sjukgymnast 35 700 kr 35 500 kr

Fler yrken med samma statistik som en Arbetsterapeut

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Arbetsterapeut

Visste du att en Arbetsterapeut i snitt har liknande lön som en Fysioterapeut?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Arbetsterapeut inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken