{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Väktare?

Medellönen för en Väktare är

31 200 kr

i månaden.

Medellöner för Väktare

Snittlön
Snittlön 31 200 kr
Man
Män 31 600 kr
Kvinna
Kvinnor 29 700 kr

Så mycket tjänar en Väktare i Sverige

Den senaste statistiken visar att en Väktare tjänar 31 200 kr i månadslön i snitt.

Beroende på var en Väktare arbetar kan månadslönen dock variera. Jämför informationen i vår Lönestatistik där du finner skillnader om lönen förekommer i yrkesgrupper i privat eller offentlig verksamhet och variationer i kön och ålder.

Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Service-, omsorgs- och försäljningsyrken där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Ordningsvakt, Skyddsvakt och Värdetransportör.

Vad gör en Väktare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Väktare på följande sätt:
Patrullerar och bevakar fastigheter och områden. Kontrollerar tillträde till olika inrättningar och övervakar ordning vid offentliga evenemang m.m. Agerar vid larm och störningar, kontaktar vid behov t.ex. polis eller brandkår. Svarar för säkerhetskontroller vid flygplatser och i hamnar. Transporterar kontanter och andra värdeföremål. Skyddar vid behov enskilda personer.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Väktare tjänar?

Känner du en Väktare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Väktare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Väktare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 28 700 kr 29 700 kr
25-34 30 200 kr 31 300 kr
35-44 30 100 kr 32 100 kr
45-54 30 200 kr 34 100 kr
55-64 29 900 kr 30 800 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 29 800 kr 31 700 kr

 

Ålder Genomsnitt Väktare Genomsnitt alla yrken
18-24 29 400 kr 27 000 kr
25-34 31 100 kr 33 800 kr
35-44 31 700 kr 39 600 kr
45-54 33 300 kr 42 700 kr
55-64 30 500 kr 40 800 kr
65-66 30 900 kr 37 400 kr
Genomsnitt 31 300 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 26 200 kr 26 300 kr
25-34 27 200 kr 27 800 kr
35-44 28 200 kr 29 600 kr
45-54 29 700 kr 29 800 kr
55-64 30 100 kr 29 700 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 28 400 kr 29 000 kr

 

Ålder Genomsnitt Väktare Genomsnitt alla yrken
18-24 26 300 kr 25 300 kr
25-34 27 500 kr 31 400 kr
35-44 29 000 kr 36 200 kr
45-54 29 800 kr 38 600 kr
55-64 29 900 kr 38 400 kr
65-66 - kr 40 300 kr
Genomsnitt 28 700 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 30 200 kr - kr 29 900 kr
Norra Mellansverige 30 100 kr 29 400 kr 30 300 kr
Riket 31 300 kr 29 800 kr 31 700 kr
Småland med öarna 29 900 kr 29 400 kr 30 000 kr
Stockholm 31 100 kr 30 300 kr 31 400 kr
Sydsverige 30 200 kr 29 300 kr 30 500 kr
Västsverige 30 100 kr 29 300 kr 30 400 kr
Östra Mellansverige 34 800 kr 29 300 kr - kr
Övre Norrland 29 800 kr 29 700 kr 29 800 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 28 700 kr 28 400 kr 29 000 kr
Småland med öarna 30 600 kr - kr 30 200 kr
Stockholm 29 800 kr 29 200 kr 30 200 kr
Sydsverige 26 700 kr 26 400 kr 26 900 kr
Västsverige 30 100 kr 29 800 kr 30 400 kr
Östra Mellansverige 28 400 kr 27 500 kr 29 000 kr
Övre Norrland 29 800 kr - kr 29 800 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som väktare, ligger på 36 500 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom statlig sektor och har en förgymnasial utbildning på minst 9 år. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 34 100 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som väktare, ligger på 26 200 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom statlig sektor. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 26 300 kr.

Variationer i lön inom Väktare

Yrkestitel Kvinna Man
Brandman 32 200 kr 34 300 kr
Kriminalvårdare 28 200 kr 29 000 kr
Ordningsvakt 29 700 kr 31 600 kr
Skyddsvakt 29 700 kr 31 600 kr
Parkeringsvakt 29 000 kr 30 800 kr

Sök lönestatistik för alla yrken