{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Väktare?

Medellönen för en Väktare är

31 900 kr

i månaden.

Medellöner för Väktare

Snittlön
Snittlön 31 900 kr
Man
Män 32 300 kr
Kvinna
Kvinnor 30 500 kr

Så mycket tjänar en Väktare i Sverige

Den senaste statistiken visar att en Väktare tjänar 31 900 kr i månadslön i snitt.

Beroende på var en Väktare arbetar kan månadslönen dock variera. Jämför informationen i vår Lönestatistik där du finner skillnader om lönen förekommer i yrkesgrupper i privat eller offentlig verksamhet och variationer i kön och ålder.

Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Service-, omsorgs- och försäljningsyrken där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Ordningsvakt, Skyddsvakt och Värdetransportör.

Vad gör en Väktare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Väktare på följande sätt:
Patrullerar och bevakar fastigheter och områden. Kontrollerar tillträde till olika inrättningar och övervakar ordning vid offentliga evenemang m.m. Agerar vid larm och störningar, kontaktar vid behov t.ex. polis eller brandkår. Svarar för säkerhetskontroller vid flygplatser och i hamnar. Transporterar kontanter och andra värdeföremål. Skyddar vid behov enskilda personer.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Väktare tjänar?

Känner du en Väktare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Väktare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Väktare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 29 100 kr 30 900 kr
25-34 31 000 kr 30 800 kr
35-44 31 400 kr 33 000 kr
45-54 30 800 kr 35 800 kr
55-64 31 000 kr 33 500 kr
65-66 - kr 31 600 kr
Genomsnitt 30 500 kr 32 400 kr

 

Ålder Genomsnitt Väktare Genomsnitt alla yrken
18-24 30 300 kr 28 100 kr
25-34 30 800 kr 35 200 kr
35-44 32 700 kr 41 000 kr
45-54 34 900 kr 44 300 kr
55-64 33 000 kr 42 300 kr
65-66 31 300 kr 38 200 kr
Genomsnitt 32 000 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 28 200 kr 27 900 kr
25-34 28 300 kr 28 600 kr
35-44 29 300 kr 30 900 kr
45-54 31 600 kr 31 600 kr
55-64 31 300 kr 31 600 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 29 700 kr 30 400 kr

 

Ålder Genomsnitt Väktare Genomsnitt alla yrken
18-24 28 000 kr 26 000 kr
25-34 28 500 kr 32 300 kr
35-44 30 200 kr 37 000 kr
45-54 31 600 kr 39 600 kr
55-64 31 500 kr 39 400 kr
65-66 30 600 kr 41 000 kr
Genomsnitt 30 100 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 34 700 kr - kr 35 400 kr
Norra Mellansverige 31 800 kr 31 600 kr 31 800 kr
Riket 32 000 kr 30 500 kr 32 400 kr
Småland med öarna 30 700 kr 30 000 kr 30 900 kr
Stockholm 31 800 kr 30 600 kr 32 100 kr
Sydsverige 30 900 kr 29 800 kr 31 200 kr
Västsverige 29 800 kr 31 100 kr 29 400 kr
Östra Mellansverige 34 700 kr 29 900 kr 35 900 kr
Övre Norrland 30 900 kr 30 600 kr 31 100 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 30 100 kr 29 700 kr 30 400 kr
Småland med öarna 28 300 kr 30 800 kr 25 700 kr
Stockholm 31 200 kr 30 600 kr 31 600 kr
Sydsverige 27 600 kr 27 000 kr 27 900 kr
Västsverige 31 100 kr 30 800 kr 31 400 kr
Östra Mellansverige 30 000 kr 29 500 kr 30 200 kr
Övre Norrland 30 800 kr - kr 30 800 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som väktare, ligger på 35 900 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer i Östra Mellansverige. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 35 100 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som väktare, ligger på 25 700 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor i Småland med öarna. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 27 000 kr.

Variationer i lön inom Väktare

Yrkestitel Kvinna Man
Brandman 32 800 kr 35 100 kr
Kriminalvårdare 28 800 kr 29 700 kr
Ordningsvakt 30 500 kr 32 300 kr
Skyddsvakt 30 500 kr 32 300 kr
Parkeringsvakt 29 600 kr 31 300 kr

Sök lönestatistik för alla yrken