{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Apotekare?

Medellönen för en Apotekare är
39 500 kr
i månaden.

Medellöner för Apotekare

Snittlön
Snittlön 39 500 kr
Man
Män 40 300 kr
Kvinna
Kvinnor 39 300 kr

Så mycket tjänar en Apotekare i Sverige

En Apotekare i Sverige tjänar i snitt 39 500 kr i månadslön.

Lönen för en Apotekare kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Apotekare så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där yrket Apotekare ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Sjukhusapotekare , Läkemedelsansvarig, apotekare  och Klinikapotekare  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Apotekare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Apotekare på följande sätt:
Forskar inom, tillverkar, kontrollerar, marknadsför och säljer läkemedel inom exempelvis apotek, läkemedelsindustri och sjukhus. Informerar allmänheten och vårdpersonal om läkemedlets effekter och användning.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Apotekare tjänar?

Känner du en Apotekare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Apotekare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Apotekare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 37 100 kr 38 300 kr
35-44 37 800 kr 39 100 kr
45-54 38 700 kr - kr
55-64 40 900 kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 38 200 kr 39 700 kr

 

Ålder Genomsnitt Apotekare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 400 kr
25-34 37 300 kr 33 000 kr
35-44 38 100 kr 38 500 kr
45-54 39 300 kr 41 300 kr
55-64 41 300 kr 39 600 kr
65-66 - kr 36 500 kr
Genomsnitt 38 500 kr 36 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 37 200 kr 36 200 kr
35-44 41 800 kr 44 000 kr
45-54 46 100 kr 48 500 kr
55-64 50 000 kr 49 500 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 42 900 kr 42 900 kr

 

Ålder Genomsnitt Apotekare Genomsnitt alla yrken
18-24 33 800 kr 24 700 kr
25-34 37 000 kr 30 700 kr
35-44 42 100 kr 35 500 kr
45-54 46 400 kr 37 500 kr
55-64 49 900 kr 37 400 kr
65-66 - kr 39 700 kr
Genomsnitt 42 900 kr 34 900 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 36 200 kr - kr - kr
Riket 38 500 kr 38 200 kr 39 700 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 40 300 kr 40 200 kr 40 800 kr
Sydsverige 37 900 kr 38 100 kr - kr
Västsverige 36 200 kr 36 100 kr - kr
Östra Mellansverige 39 300 kr 38 600 kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 43 900 kr 43 200 kr - kr
Norra Mellansverige 41 400 kr 41 400 kr 40 800 kr
Riket 42 900 kr 42 900 kr 42 900 kr
Småland med öarna 43 100 kr 43 400 kr 41 700 kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige 43 500 kr 42 600 kr 49 100 kr
Västsverige 43 700 kr 43 600 kr 44 300 kr
Östra Mellansverige 41 100 kr 41 600 kr 39 300 kr
Övre Norrland 43 300 kr 43 600 kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som apotekare, ligger på 50 000 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom offentlig sektor. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 49 500 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som apotekare, ligger på 33 800 kr. Denna snittlön återfinns inom offentlig sektor.

Variationer i lön inom Apotekare

Yrkestitel Kvinna Man
Klinikapotekare 39 300 kr 40 300 kr
Logoped 33 700 kr 32 000 kr
Audionom 33 700 kr 32 000 kr
Hörselvårdsassistent 33 700 kr 32 000 kr
Dietist 33 500 kr - kr

Fler yrken med samma statistik som en Apotekare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Apotekare

Visste du att en Apotekare i snitt har liknande lön som en Psykiatrisjuksköterska?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Apotekare inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken