{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Lagerarbetare?

Medellönen för en Lagerarbetare är

29 800 kr

i månaden.

Medellöner för Lagerarbetare

Snittlön
Snittlön 29 800 kr
Man
Män 30 000 kr
Kvinna
Kvinnor 29 300 kr

Så mycket tjänar en Lagerarbetare i Sverige

I Sverige tjänar en Lagerarbetare i snitt 29 800 kr i månadslön.

Lönen för en Lagerarbetare kan dock skilja sig mycket beroende på vem personen är och var hen arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Lagerarbetare så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken inom administration och kundtjänst där yrket Lagerarbetare ingår.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Terminalarbetare, Lageransvarig och Godsmottagare.

Vad gör en Lagerarbetare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Lagerarbetare på följande sätt:
Registrerar, kontrollerar och styr material- och varuflöden. Planerar och kontrollerar leveranser samt planerar lagerhållning och utnyttjande av lagerkapacitet. Tar emot gods samt plockar, packar och lastar gods med hjälp av exempelvis truck. Kontrollerar och registrerar varor.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Lagerarbetare tjänar?

Känner du en Lagerarbetare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Lagerarbetare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Lagerarbetare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 28 900 kr 28 200 kr
25-34 29 200 kr 30 000 kr
35-44 29 500 kr 30 700 kr
45-54 29 800 kr 31 300 kr
55-64 30 200 kr 30 500 kr
65-66 - kr 29 200 kr
Genomsnitt 29 400 kr 30 000 kr

 

Ålder Genomsnitt Lagerarbetare Genomsnitt alla yrken
18-24 28 400 kr 27 000 kr
25-34 29 800 kr 33 800 kr
35-44 30 500 kr 39 600 kr
45-54 31 000 kr 42 700 kr
55-64 30 400 kr 40 800 kr
65-66 29 400 kr 37 400 kr
Genomsnitt 29 900 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 23 700 kr 23 700 kr
25-34 26 300 kr 26 400 kr
35-44 27 500 kr 27 900 kr
45-54 27 700 kr 28 000 kr
55-64 27 900 kr 28 500 kr
65-66 29 900 kr 28 900 kr
Genomsnitt 26 900 kr 27 500 kr

 

Ålder Genomsnitt Lagerarbetare Genomsnitt alla yrken
18-24 23 700 kr 25 300 kr
25-34 26 400 kr 31 400 kr
35-44 27 700 kr 36 200 kr
45-54 27 900 kr 38 600 kr
55-64 28 300 kr 38 400 kr
65-66 29 000 kr 40 300 kr
Genomsnitt 27 300 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 28 000 kr 28 400 kr 27 900 kr
Norra Mellansverige 29 900 kr 29 600 kr 29 900 kr
Riket 29 900 kr 29 400 kr 30 000 kr
Småland med öarna 29 200 kr 28 800 kr 29 400 kr
Stockholm 29 800 kr 29 200 kr 29 900 kr
Sydsverige 30 900 kr 30 300 kr 31 000 kr
Västsverige 29 200 kr 28 800 kr 29 300 kr
Östra Mellansverige 30 900 kr 30 200 kr 31 100 kr
Övre Norrland 30 600 kr 30 500 kr 30 700 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 26 200 kr 26 000 kr 26 200 kr
Norra Mellansverige 27 200 kr 26 900 kr 27 700 kr
Riket 27 300 kr 26 900 kr 27 500 kr
Småland med öarna 28 000 kr 28 300 kr 27 900 kr
Stockholm 28 000 kr 27 700 kr 28 200 kr
Sydsverige 25 800 kr 25 600 kr 25 900 kr
Västsverige 26 000 kr 25 700 kr 26 200 kr
Östra Mellansverige 26 700 kr 25 800 kr 27 100 kr
Övre Norrland 26 800 kr 27 300 kr 26 600 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som lagerarbetare, ligger på 39 500 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom statlig sektor i Småland med öarna. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 39 300 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som lagerarbetare, ligger på 21 400 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom kommunal sektor. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 22 200 kr.

Variationer i lön inom Lagerarbetare

Yrkestitel Kvinna Man
Terminalarbetare 29 300 kr 30 000 kr
Lageransvarig 29 300 kr 30 000 kr
Trafikledare 34 100 kr 36 900 kr
Transportledare 34 100 kr 36 900 kr
Transportplanerare 34 100 kr 36 900 kr

Fler yrken med samma statistik som en Lagerarbetare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Lagerarbetare

Visste du att en Lagerarbetare i snitt har liknande lön som en Croupier?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Lagerarbetare inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken