{{titleheading}}

Vad tjänar en Lagerarbetare?

Medellönen för en Lagerarbetare är
28 600 kr
i månaden.

Medellöner för Lagerarbetare

Snittlön
Snittlön 28 600 kr
Man
Män 28 800 kr
Kvinna
Kvinnor 28 100 kr

Så mycket tjänar en Lagerarbetare i Sverige

En Lagerarbetare i Sverige tjänar i snitt 28 600 kr i månadslön.

Lönen för en Lagerarbetare kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Lagerarbetare så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken inom administration och kundtjänst där yrket Lagerarbetare ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Terminalarbetare , Lageransvarig  och Godsmottagare  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Lagerarbetare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Lagerarbetare på följande sätt:
Registrerar, kontrollerar och styr material- och varuflöden. Planerar och kontrollerar leveranser samt planerar lagerhållning och utnyttjande av lagerkapacitet. Tar emot gods samt plockar, packar och lastar gods med hjälp av exempelvis truck. Kontrollerar och registrerar varor.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Lagerarbetare tjänar?

Känner du en Lagerarbetare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Lagerarbetare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Lagerarbetare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 27 500 kr 27 300 kr
25-34 27 700 kr 28 500 kr
35-44 28 900 kr 29 700 kr
45-54 28 800 kr 29 300 kr
55-64 28 500 kr 29 400 kr
65-66 - kr 28 100 kr
Genomsnitt 28 100 kr 28 800 kr

 

Ålder Genomsnitt Lagerarbetare Genomsnitt alla yrken
18-24 27 400 kr 26 600 kr
25-34 28 400 kr 32 200 kr
35-44 29 500 kr 38 100 kr
45-54 29 200 kr 40 500 kr
55-64 29 200 kr 38 300 kr
65-66 27 400 kr 36 300 kr
Genomsnitt 28 700 kr 35 900 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 21 200 kr 21 800 kr
25-34 24 500 kr 24 600 kr
35-44 26 600 kr 26 500 kr
45-54 26 200 kr 26 500 kr
55-64 26 900 kr 27 000 kr
65-66 26 400 kr 28 400 kr
Genomsnitt 25 400 kr 25 800 kr

 

Ålder Genomsnitt Lagerarbetare Genomsnitt alla yrken
18-24 21 600 kr 24 200 kr
25-34 24 600 kr 29 900 kr
35-44 26 500 kr 34 700 kr
45-54 26 400 kr 36 500 kr
55-64 26 900 kr 36 500 kr
65-66 27 900 kr 38 200 kr
Genomsnitt 25 700 kr 34 000 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 26 700 kr 26 300 kr 26 700 kr
Norra Mellansverige 29 000 kr 29 200 kr 29 000 kr
Riket 28 700 kr 28 100 kr 28 800 kr
Småland med öarna 28 600 kr 27 900 kr 28 800 kr
Stockholm 28 800 kr 27 800 kr 29 000 kr
Sydsverige 30 100 kr 29 400 kr 30 200 kr
Västsverige 28 400 kr 28 000 kr 28 600 kr
Östra Mellansverige 28 100 kr 27 900 kr 28 200 kr
Övre Norrland 28 300 kr 28 000 kr 28 400 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 25 600 kr 30 500 kr 24 700 kr
Norra Mellansverige 24 900 kr 23 900 kr 26 000 kr
Riket 25 700 kr 25 400 kr 25 800 kr
Småland med öarna 27 000 kr 28 500 kr 26 400 kr
Stockholm 27 100 kr 26 600 kr 27 400 kr
Sydsverige 24 800 kr 24 400 kr 25 000 kr
Västsverige 25 300 kr 25 300 kr 25 400 kr
Östra Mellansverige 25 400 kr 24 200 kr 26 200 kr
Övre Norrland 25 900 kr 26 200 kr 25 800 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som lagerarbetare, ligger på 37 300 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor i Småland med öarna. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 37 200 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som lagerarbetare, ligger på 20 700 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom landstingssektorn. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 21 800 kr.

Variationer i lön inom Lagerarbetare

Yrkestitel Kvinna Man
Terminalarbetare 28 100 kr 28 800 kr
Lageransvarig 28 100 kr 28 800 kr
Trafikledare 31 900 kr 35 600 kr
Transportledare 31 900 kr 35 600 kr
Transportplanerare 31 900 kr 35 600 kr

Fler yrken med samma statistik som en Lagerarbetare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Lagerarbetare

Visste du att en Lagerarbetare i snitt har liknande lön som en Djursjukskötare?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Lagerarbetare inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken