{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Arkitekt?

Medellönen för en Arkitekt är
43 400 kr
i månaden.

Medellöner för Arkitekt

Snittlön
Snittlön 43 400 kr
Man
Män 43 100 kr
Kvinna
Kvinnor 43 600 kr

Så mycket tjänar en Arkitekt i Sverige

En Arkitekt i Sverige tjänar i snitt 43 400 kr i månadslön.

Lönen för en Arkitekt kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Arkitekt så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där yrket Arkitekt ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Inredningsarkitekt , Inredare  och TV-arkitekt  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Arkitekt?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Arkitekt på följande sätt:
Utformar, projekterar och ritar nyproduktion av byggnader samt om- och tillbyggnad. Utformar planer och underlag till planer. Väger samman funktionella, tekniska, ekonomiska, miljötekniska och estetiska krav och önskemål till en funger­ande helhetslösning i dialog med uppdragsgivare. Utformar den inre miljön t.ex. privata hem, offentliga lokaler och kontor. Gör materialsamman­ställningar. Utarbetar förslag i form av modeller, texter och ritningar.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Arkitekt tjänar?

Känner du en Arkitekt? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Arkitekt

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Arkitekt löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 36 700 kr 35 700 kr
35-44 44 700 kr 43 700 kr
45-54 53 400 kr 48 800 kr
55-64 54 200 kr 56 700 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 43 600 kr 43 100 kr

 

Ålder Genomsnitt Arkitekt Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 400 kr
25-34 36 300 kr 33 000 kr
35-44 44 200 kr 38 500 kr
45-54 51 200 kr 41 300 kr
55-64 55 800 kr 39 600 kr
65-66 - kr 36 500 kr
Genomsnitt 43 400 kr 36 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 38 000 kr 36 900 kr
35-44 40 900 kr 42 000 kr
45-54 45 700 kr 45 300 kr
55-64 50 100 kr 51 500 kr
65-66 44 700 kr - kr
Genomsnitt 43 500 kr 45 400 kr

 

Ålder Genomsnitt Arkitekt Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 24 700 kr
25-34 37 700 kr 30 700 kr
35-44 41 200 kr 35 500 kr
45-54 45 600 kr 37 500 kr
55-64 50 700 kr 37 400 kr
65-66 45 600 kr 39 700 kr
Genomsnitt 44 100 kr 34 900 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 43 400 kr 43 600 kr 43 100 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 42 600 kr 43 200 kr 42 000 kr
Sydsverige 44 100 kr 44 300 kr 44 000 kr
Västsverige 45 000 kr 44 600 kr 45 800 kr
Östra Mellansverige 41 700 kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 37 100 kr 37 500 kr - kr
Riket 44 100 kr 43 500 kr 45 400 kr
Småland med öarna 38 500 kr 37 900 kr 40 100 kr
Stockholm 51 000 kr 49 600 kr 54 100 kr
Sydsverige 43 100 kr 41 900 kr 45 600 kr
Västsverige 43 500 kr 44 100 kr 42 300 kr
Östra Mellansverige 43 700 kr 43 100 kr 45 200 kr
Övre Norrland 44 600 kr 44 400 kr 44 900 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som arkitekt, ligger på 56 700 kr. Han, för det är en man, återfinns inom privat sektor. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 54 200 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som arkitekt, ligger på 35 700 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 36 700 kr.

Variationer i lön inom Arkitekt

Yrkestitel Kvinna Man
Inredningsarkitekt 43 600 kr 43 100 kr
Landskapsarkitekt 35 200 kr 42 000 kr
Planarkitekt 42 700 kr 42 900 kr
Stadsplanerare 42 700 kr 42 900 kr
Lantmätare 42 000 kr 46 400 kr

Fler yrken med samma statistik som en Arkitekt

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Arkitekt

Visste du att en Arkitekt i snitt har liknande lön som en Biokemist?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Arkitekt inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken