{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Jurist?

Medellönen för en Jurist är

55 300 kr

i månaden.

Medellöner för Jurist

Snittlön
Snittlön 55 300 kr
Man
Män 57 800 kr
Kvinna
Kvinnor 54 100 kr

Så mycket tjänar en Jurist i Sverige

En Jurist i Sverige tjänar i snitt 55 300 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Jurist arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Vilka yrkesgrupper tjänar mest? Denna information hittar du snabbt och enkelt i vår statistik nedan. I andra Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till ålder, kön och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Kommunjurist, Chefsjurist och Förvaltningsjurist.

Vad gör en Jurist?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Jurist på följande sätt:
Tolkar lagar och avtal som företrädare för t.ex. myndigheter, kommuner och organisationer. Bevakar ny lagstiftning. Ser till att den lagstift­ning som finns på området följs. Skriver föreskrifter och allmänna råd utifrån de lagtexter som finns. Svarar på remisser.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Jurist tjänar?

Känner du en Jurist? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Jurist

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Jurist löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 49 400 kr - kr
35-44 64 000 kr - kr
45-54 68 600 kr - kr
55-64 63 500 kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 60 300 kr 68 100 kr

 

Ålder Genomsnitt Jurist Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 48 800 kr 35 200 kr
35-44 64 400 kr 41 000 kr
45-54 73 800 kr 44 300 kr
55-64 69 400 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 62 900 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 33 100 kr - kr
25-34 43 000 kr 43 400 kr
35-44 50 400 kr 50 100 kr
45-54 54 700 kr 55 100 kr
55-64 56 900 kr 58 400 kr
65-66 64 100 kr 57 600 kr
Genomsnitt 50 900 kr 51 800 kr

 

Ålder Genomsnitt Jurist Genomsnitt alla yrken
18-24 33 400 kr 26 000 kr
25-34 43 100 kr 32 300 kr
35-44 50 300 kr 37 000 kr
45-54 54 800 kr 39 600 kr
55-64 57 500 kr 39 400 kr
65-66 61 000 kr 41 000 kr
Genomsnitt 51 200 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 62 900 kr 60 300 kr 68 100 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 66 800 kr 65 000 kr 69 900 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 48 200 kr 47 700 kr 49 100 kr
Norra Mellansverige 50 800 kr 50 900 kr 50 700 kr
Riket 51 200 kr 50 900 kr 51 800 kr
Småland med öarna 47 600 kr 47 300 kr 48 300 kr
Stockholm 53 700 kr 53 400 kr 54 400 kr
Sydsverige 48 700 kr 48 600 kr 49 100 kr
Västsverige 49 200 kr 49 100 kr 49 500 kr
Östra Mellansverige 49 000 kr 48 400 kr 50 200 kr
Övre Norrland 48 700 kr 49 100 kr 47 700 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som jurist, ligger på 73 800 kr. Denna snittlön återfinns inom privat sektor.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som jurist, ligger på 31 900 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom statlig sektor.

Variationer i lön inom Jurist

Yrkestitel Kvinna Man
Advokat 55 700 kr 60 000 kr
Domare 60 000 kr 62 200 kr
Åklagare 53 500 kr 60 800 kr
Affärsjurist 60 300 kr 67 200 kr
Bolagsjurist 60 300 kr 67 200 kr

Fler yrken med samma statistik som en Jurist

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Jurist

Visste du att en Jurist i snitt har liknande lön som en VD inom fastighetstjänster?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Jurist inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken