{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Socionom?

Medellönen för en Socionom är

36 800 kr

i månaden.

Medellöner för Socionom

Snittlön
Snittlön 36 800 kr
Man
Män 36 300 kr
Kvinna
Kvinnor 36 900 kr

Så mycket tjänar en Socionom i Sverige

En Socionom i Sverige tjänar i snitt 36 800 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Socionom arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Vilka yrkesgrupper tjänar mest? Denna information hittar du snabbt och enkelt i vår statistik nedan. I andra Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till ålder, kön och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Socialsekreterare, Fältassistent och Flyktingsamordnare.

Vad gör en Socionom?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Socionom på följande sätt:
Utreder individers, familjers och gruppers sociala och ekonomiska problem eller samlevnadsproblem. Kartlägger hjälpbehov och insatser, ger råd och stöd samt utövar tillsyn. Gör utredningar om umgängesrätt vid vårdnadstvist.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Socionom tjänar?

Känner du en Socionom? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Socionom

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Socionom löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 40 900 kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Socionom Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 - kr 33 800 kr
35-44 - kr 39 600 kr
45-54 - kr 42 700 kr
55-64 - kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 40 500 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 30 600 kr 30 400 kr
25-34 34 400 kr 33 800 kr
35-44 37 200 kr 36 300 kr
45-54 38 800 kr 37 500 kr
55-64 39 700 kr 38 900 kr
65-66 40 700 kr 38 500 kr
Genomsnitt 36 700 kr 36 100 kr

 

Ålder Genomsnitt Socionom Genomsnitt alla yrken
18-24 30 600 kr 25 300 kr
25-34 34 300 kr 31 400 kr
35-44 37 000 kr 36 200 kr
45-54 38 600 kr 38 600 kr
55-64 39 600 kr 38 400 kr
65-66 40 200 kr 40 300 kr
Genomsnitt 36 600 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 40 500 kr 40 900 kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 42 200 kr 43 300 kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 35 000 kr 35 000 kr 34 100 kr
Norra Mellansverige 35 400 kr 35 500 kr 34 800 kr
Riket 36 600 kr 36 700 kr 36 100 kr
Småland med öarna 36 600 kr 36 600 kr 36 300 kr
Stockholm 38 200 kr 38 300 kr 37 600 kr
Sydsverige 35 600 kr 35 700 kr 35 200 kr
Västsverige 37 500 kr 37 700 kr 36 700 kr
Östra Mellansverige 35 400 kr 35 500 kr 34 800 kr
Övre Norrland 35 700 kr 35 700 kr 35 600 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som socionom, ligger på 54 100 kr. Han, för det är en man, återfinns inom offentlig sektor. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 47 200 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som socionom, ligger på 30 400 kr. Han, för det är en man, återfinns inom offentlig sektor. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 30 600 kr.

Variationer i lön inom Socionom

Yrkestitel Kvinna Man
Socialsekreterare 36 900 kr 36 300 kr
Kurator 36 600 kr 36 500 kr
Skolkurator 36 600 kr 36 500 kr
Samtalsterapeut 36 600 kr 36 500 kr
Frivårdsinspektör 34 300 kr 33 200 kr

Sök lönestatistik för alla yrken