{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Socialpedagog?

Medellönen för en Socialpedagog är

32 500 kr

i månaden.

Medellöner för Socialpedagog

Snittlön
Snittlön 32 500 kr
Man
Män 32 000 kr
Kvinna
Kvinnor 32 800 kr

Så mycket tjänar en Socialpedagog i Sverige

En Socialpedagog i Sverige tjänar i snitt 32 500 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Socialpedagog arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Vilka yrkesgrupper tjänar mest? Denna information hittar du snabbt och enkelt i vår statistik nedan. I andra Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till ålder, kön och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Behandlingspedagog, Stödpedagog och Behandlingsassistent.

Vad gör en Socialpedagog?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Socialpedagog på följande sätt:
Behandlar och rehabiliterar klienter och patienter inom psykiatrisk vård, missbruksvård och kriminalvård. Arbetar med insatser till stöd för flyktingar.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Socialpedagog tjänar?

Känner du en Socialpedagog? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Socialpedagog

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Socialpedagog löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 32 300 kr 30 100 kr
35-44 35 000 kr 33 200 kr
45-54 34 400 kr 31 900 kr
55-64 32 100 kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 33 200 kr 31 500 kr

 

Ålder Genomsnitt Socialpedagog Genomsnitt alla yrken
18-24 27 600 kr 27 000 kr
25-34 31 200 kr 33 800 kr
35-44 34 100 kr 39 600 kr
45-54 33 100 kr 42 700 kr
55-64 31 600 kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 32 400 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 29 200 kr 29 300 kr
25-34 31 300 kr 31 400 kr
35-44 32 600 kr 32 500 kr
45-54 33 200 kr 32 900 kr
55-64 33 500 kr 33 200 kr
65-66 34 100 kr 34 100 kr
Genomsnitt 32 600 kr 32 500 kr

 

Ålder Genomsnitt Socialpedagog Genomsnitt alla yrken
18-24 29 300 kr 25 300 kr
25-34 31 300 kr 31 400 kr
35-44 32 500 kr 36 200 kr
45-54 33 100 kr 38 600 kr
55-64 33 400 kr 38 400 kr
65-66 34 100 kr 40 300 kr
Genomsnitt 32 600 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 29 200 kr - kr - kr
Riket 32 400 kr 33 200 kr 31 500 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 34 600 kr 34 300 kr 34 900 kr
Sydsverige 34 000 kr 33 500 kr - kr
Västsverige 35 200 kr - kr - kr
Östra Mellansverige 32 000 kr 33 200 kr 29 400 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 31 500 kr 31 700 kr 31 200 kr
Norra Mellansverige 32 500 kr 32 600 kr 32 300 kr
Riket 32 600 kr 32 600 kr 32 500 kr
Småland med öarna 32 300 kr 32 400 kr 32 200 kr
Stockholm 33 300 kr 33 200 kr 33 400 kr
Sydsverige 32 600 kr 32 700 kr 32 500 kr
Västsverige 33 500 kr 33 700 kr 33 300 kr
Östra Mellansverige 31 600 kr 31 500 kr 31 700 kr
Övre Norrland 32 200 kr 32 500 kr 31 500 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som socialpedagog, ligger på 38 800 kr. Denna snittlön återfinns inom regionsektorn och har en forskarutbildning.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som socialpedagog, ligger på 26 000 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom regionsektorn. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 28 300 kr.

Variationer i lön inom Socialpedagog

Yrkestitel Kvinna Man
Behandlingspedagog 32 800 kr 32 000 kr
Stödpedagog 32 800 kr 32 000 kr
Behandlingsassistent 32 800 kr 32 000 kr
Integrationshandledare 32 800 kr 32 000 kr
Boendepedagog 32 800 kr 32 000 kr

Fler yrken med samma statistik som en Socialpedagog

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Socialpedagog

Visste du att en Socialpedagog i snitt har liknande lön som en Hälsocoach?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Socialpedagog inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken