{{titleheading}}

Vad tjänar en Civilingenjör inom telekommunikation?

Medellönen för en Civilingenjör inom telekommunikation är
47 400 kr
i månaden.

Medellöner för Civilingenjör inom telekommunikation

Snittlön
Snittlön 47 400 kr
Man
Män 47 600 kr
Kvinna
Kvinnor 45 900 kr

Så mycket tjänar en Civilingenjör inom telekommunikation i Sverige

En Civilingenjör inom telekommunikation i Sverige tjänar i snitt 47 400 kr i månadslön.

Lönen för en Civilingenjör inom telekommunikation kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Civilingenjör inom telekommunikation så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där yrket Civilingenjör inom telekommunikation ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Elektronikingenjör , Civilingenjör inom datateknik  och Produktionsingenjör  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Civilingenjör inom telekommunikation?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Civilingenjör inom telekommunikation på följande sätt:
Utvecklar teorier, modeller och metoder inom elektroteknik. Leder projekterings- och konstruktionsarbete som avser elektrotekniska produkter och anläggningar. Svarar för produktion och teknisk utveckling samt för provning och kontroller av elektrotekniska produkter och anläggningar. Undersöker och ger råd om elektrotekniska material, produkter eller processers tekniska aspekter.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Civilingenjör inom telekommunikation tjänar?

Känner du en Civilingenjör inom telekommunikation? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Civilingenjör inom telekommunikation

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Civilingenjör inom telekommunikation löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 38 500 kr 39 400 kr
35-44 46 800 kr 47 500 kr
45-54 51 600 kr 51 900 kr
55-64 53 100 kr 53 100 kr
65-66 - kr 49 700 kr
Genomsnitt 45 900 kr 47 600 kr

 

Ålder Genomsnitt Civilingenjör inom telekommunikation Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 600 kr
25-34 39 200 kr 32 200 kr
35-44 47 400 kr 38 100 kr
45-54 51 900 kr 40 500 kr
55-64 53 100 kr 38 300 kr
65-66 49 700 kr 36 300 kr
Genomsnitt 47 400 kr 35 900 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 39 000 kr 40 500 kr
35-44 48 300 kr 47 800 kr
45-54 49 900 kr 50 000 kr
55-64 50 700 kr 51 000 kr
65-66 - kr 51 700 kr
Genomsnitt 47 100 kr 48 700 kr

 

Ålder Genomsnitt Civilingenjör inom telekommunikation Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 24 200 kr
25-34 40 000 kr 29 900 kr
35-44 47 900 kr 34 700 kr
45-54 50 000 kr 36 500 kr
55-64 51 000 kr 36 500 kr
65-66 52 300 kr 38 200 kr
Genomsnitt 48 400 kr 34 000 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 44 300 kr - kr 44 600 kr
Norra Mellansverige 43 300 kr - kr 43 700 kr
Riket 47 400 kr 45 900 kr 47 600 kr
Småland med öarna 42 200 kr - kr 42 500 kr
Stockholm 52 600 kr 50 600 kr 53 000 kr
Sydsverige 45 000 kr 44 400 kr 45 100 kr
Västsverige 46 000 kr 44 400 kr 46 300 kr
Östra Mellansverige 44 600 kr 42 000 kr 45 000 kr
Övre Norrland 41 600 kr - kr 41 800 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 49 900 kr 50 700 kr 49 800 kr
Norra Mellansverige 51 800 kr - kr 51 800 kr
Riket 48 400 kr 47 100 kr 48 700 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 49 600 kr 47 600 kr 50 200 kr
Sydsverige 47 400 kr - kr 47 600 kr
Västsverige 40 100 kr - kr 40 400 kr
Östra Mellansverige 46 700 kr 43 800 kr 46 900 kr
Övre Norrland 44 500 kr - kr 45 500 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som civilingenjör inom telekommunikation, ligger på 56 300 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer och har en forskarutbildning.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som civilingenjör inom telekommunikation, ligger på 38 500 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 39 400 kr.

Variationer i lön inom Civilingenjör inom telekommunikation

Yrkestitel Kvinna Man
Logistiker 41 400 kr 43 900 kr
Byggnadsingenjör 45 600 kr 47 800 kr
Elektronikingenjör 45 900 kr 47 600 kr
Maskiningenjör 42 600 kr 45 700 kr
Driftingenjör 42 600 kr 45 700 kr

Fler yrken med samma statistik som en Civilingenjör inom telekommunikation

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Civilingenjör inom telekommunikation

Visste du att en Civilingenjör inom telekommunikation i snitt har liknande lön som en VD inom fastighetstjänster?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Civilingenjör inom telekommunikation inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken