{{titleheading}}

Vad tjänar en Psykoterapeut?

Medellönen för en Psykoterapeut är
42 400 kr
i månaden.

Medellöner för Psykoterapeut

Snittlön
Snittlön 42 400 kr
Man
Män - kr
Kvinna
Kvinnor 40 900 kr

Så mycket tjänar en Psykoterapeut i Sverige

En Psykoterapeut i Sverige tjänar i snitt 42 400 kr i månadslön.

Lönen för en Psykoterapeut kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Psykoterapeut så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där yrket Psykoterapeut ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Individualterapeut , Barnterapeut  och  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Psykoterapeut?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Psykoterapeut på följande sätt:
Ger psykoterapeutisk eller psykoanalytisk behandling genom samtal med individer, familjer eller grupper. Undersöker psykiska problem, kartlägger hinder och möjligheter till lösningar.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Psykoterapeut tjänar?

Känner du en Psykoterapeut? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Psykoterapeut

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Psykoterapeut löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Psykoterapeut Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 400 kr
25-34 - kr 33 000 kr
35-44 - kr 38 500 kr
45-54 - kr 41 300 kr
55-64 - kr 39 600 kr
65-66 - kr 36 500 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 37 700 kr - kr
35-44 40 600 kr 43 300 kr
45-54 42 300 kr 43 900 kr
55-64 42 200 kr 42 400 kr
65-66 44 200 kr 46 800 kr
Genomsnitt 42 200 kr 43 400 kr

 

Ålder Genomsnitt Psykoterapeut Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 24 700 kr
25-34 37 700 kr 30 700 kr
35-44 40 800 kr 35 500 kr
45-54 42 700 kr 37 500 kr
55-64 42 300 kr 37 400 kr
65-66 44 700 kr 39 700 kr
Genomsnitt 42 400 kr 34 900 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 38 500 kr 38 500 kr - kr
Norra Mellansverige 40 500 kr 41 000 kr 35 900 kr
Riket 42 400 kr 42 200 kr 43 400 kr
Småland med öarna 46 900 kr 45 300 kr 49 500 kr
Stockholm 42 200 kr 42 400 kr 41 300 kr
Sydsverige 41 700 kr 40 500 kr 50 100 kr
Västsverige 42 400 kr 42 500 kr 42 100 kr
Östra Mellansverige 42 500 kr 42 700 kr 41 300 kr
Övre Norrland 41 700 kr 41 700 kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som psykoterapeut, ligger på 60 100 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom offentlig sektor och har en forskarutbildning. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 50 100 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som psykoterapeut, ligger på 35 900 kr. Han, för det är en man, återfinns inom offentlig sektor i Norra Mellansverige. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 37 700 kr.

Variationer i lön inom Psykoterapeut

Yrkestitel Kvinna Man
Psykolog 42 700 kr 40 900 kr
PTP-psykolog 42 700 kr 40 900 kr
Skolpsykolog 42 700 kr 40 900 kr
Barnpsykolog 42 700 kr 40 900 kr
Neuropsykolog 42 700 kr 40 900 kr

Fler yrken med samma statistik som en Psykoterapeut

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Psykoterapeut

Visste du att en Psykoterapeut i snitt har liknande lön som en Butikschef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Psykoterapeut inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken