{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Trädgårdsmästare?

Medellönen för en Trädgårdsmästare är

27 600 kr

i månaden.

Medellöner för Trädgårdsmästare

Snittlön
Snittlön 27 600 kr
Man
Män 27 600 kr
Kvinna
Kvinnor 27 600 kr

Så mycket tjänar en Trädgårdsmästare i Sverige

Månadslönen för en Trädgårdsmästare i Sverige är i snitt 27 600 kr.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Trädgårdsmästare arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Inom vilka yrkesgrupper varierar månadslönen mest? Naturligtvis hittar du även denna information i vår statistik nedan. I andra Yrken inom lantbruk, trädgård, skogsbruk och fiske kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till geografi, det vill säga var lönen förekommer, och om lönen återfinns i privat eller offentlig sektor.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Arborist, Parkarbetare och Kyrkogårdsarbetare kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Trädgårdsmästare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Trädgårdsmästare på följande sätt:
Anlägger och underhåller parker, trädgårdar, kyrkogårdar och golfbanor m.m. Lägger plattor, bygger murar och trappor samt planterar växter och sår gräs. Sköter blommor, träd, buskar och andra växter.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Trädgårdsmästare tjänar?

Känner du en Trädgårdsmästare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Trädgårdsmästare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Trädgårdsmästare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr 24 200 kr
25-34 28 600 kr 26 200 kr
35-44 27 000 kr 27 300 kr
45-54 27 600 kr 28 400 kr
55-64 28 300 kr 29 500 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 27 500 kr 27 500 kr

 

Ålder Genomsnitt Trädgårdsmästare Genomsnitt alla yrken
18-24 24 200 kr 27 000 kr
25-34 26 700 kr 33 800 kr
35-44 27 200 kr 39 600 kr
45-54 28 200 kr 42 700 kr
55-64 29 100 kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 27 500 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 26 200 kr 25 200 kr
25-34 27 100 kr 27 300 kr
35-44 28 300 kr 28 100 kr
45-54 28 200 kr 28 400 kr
55-64 28 600 kr 28 500 kr
65-66 28 800 kr 28 400 kr
Genomsnitt 28 000 kr 28 100 kr

 

Ålder Genomsnitt Trädgårdsmästare Genomsnitt alla yrken
18-24 25 500 kr 25 300 kr
25-34 27 300 kr 31 400 kr
35-44 28 200 kr 36 200 kr
45-54 28 300 kr 38 600 kr
55-64 28 500 kr 38 400 kr
65-66 28 500 kr 40 300 kr
Genomsnitt 28 000 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 27 500 kr 27 500 kr 27 500 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 27 400 kr 31 100 kr 26 900 kr
Sydsverige 27 700 kr 27 300 kr 27 900 kr
Västsverige 27 300 kr - kr 27 400 kr
Östra Mellansverige 26 900 kr 26 200 kr 27 400 kr
Övre Norrland 26 900 kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 27 100 kr 28 100 kr 26 700 kr
Norra Mellansverige 26 700 kr 26 800 kr 26 700 kr
Riket 28 000 kr 28 000 kr 28 100 kr
Småland med öarna 27 700 kr 27 500 kr 27 800 kr
Stockholm 29 600 kr 28 200 kr 30 100 kr
Sydsverige 27 500 kr 27 700 kr 27 400 kr
Västsverige 28 600 kr 28 500 kr 28 600 kr
Östra Mellansverige 27 600 kr 28 100 kr 27 300 kr
Övre Norrland 27 700 kr 28 100 kr 27 500 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som trädgårdsmästare, ligger på 31 100 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom privatanställda arbetare i region Stockholm. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 30 100 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som trädgårdsmästare, ligger på 23 000 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom offentlig sektor. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 24 200 kr.

Variationer i lön inom Trädgårdsmästare

Yrkestitel Kvinna Man
Trädgårdsarbetare 27 300 kr 26 100 kr
Arborist 27 600 kr 27 600 kr
Parkarbetare 27 600 kr 27 600 kr
Kyrkogårdsarbetare 27 600 kr 27 600 kr
Greenkeeper 27 600 kr 27 600 kr

Fler yrken med samma statistik som en Trädgårdsmästare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Trädgårdsmästare

Visste du att en Trädgårdsmästare i snitt har liknande lön som en Nattreceptionist?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Trädgårdsmästare inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken