{{titleheading}}

Vad tjänar en Servicechef?

Medellönen för en Servicechef är
42 700 kr
i månaden.

Medellöner för Servicechef

Snittlön
Snittlön 42 700 kr
Man
Män 43 600 kr
Kvinna
Kvinnor 41 700 kr

Så mycket tjänar en Servicechef i Sverige

En Servicechef i Sverige tjänar i snitt 42 700 kr i månadslön.

Lönen för en Servicechef kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Servicechef så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Servicechef ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Turistbyråchef, verksamhetsnära chef , Stationschef, bilbesiktning, verksamhetsnära chef  och Skeppsredare, verksamhetsnära chef  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Servicechef?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Servicechef på följande sätt:
Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki inom övrig servicenäring. Planlägger och leder den dagliga verksamheten inom övrig servicenäring samt ansvarar för personal.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Servicechef tjänar?

Känner du en Servicechef? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Servicechef

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Servicechef löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 36 800 kr 40 000 kr
35-44 42 900 kr 43 000 kr
45-54 43 500 kr 46 800 kr
55-64 43 400 kr 42 300 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 41 700 kr 43 600 kr

 

Ålder Genomsnitt Servicechef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 400 kr
25-34 38 100 kr 33 000 kr
35-44 42 900 kr 38 500 kr
45-54 45 400 kr 41 300 kr
55-64 42 700 kr 39 600 kr
65-66 - kr 36 500 kr
Genomsnitt 42 700 kr 36 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Servicechef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 24 700 kr
25-34 - kr 30 700 kr
35-44 - kr 35 500 kr
45-54 - kr 37 500 kr
55-64 - kr 37 400 kr
65-66 - kr 39 700 kr
Genomsnitt - kr 34 900 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 41 000 kr 37 600 kr 43 200 kr
Riket 42 700 kr 41 700 kr 43 600 kr
Småland med öarna 39 900 kr 38 900 kr 40 400 kr
Stockholm 48 000 kr 47 200 kr 49 100 kr
Sydsverige 40 100 kr 39 100 kr 41 200 kr
Västsverige 41 300 kr 37 900 kr 43 600 kr
Östra Mellansverige 40 900 kr 40 000 kr 41 400 kr
Övre Norrland 39 900 kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som servicechef, ligger på 49 100 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer i region Stockholm. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 47 200 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som servicechef, ligger på 36 700 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer och har en gymnasial utbildning på 3 år.

Variationer i lön inom Servicechef

Yrkestitel Kvinna Man
Turistbyråchef 57 500 kr 51 900 kr
Stationschef inom bilbesiktning 57 500 kr 51 900 kr
Resebyråföreståndare 57 500 kr 51 900 kr
Distriktschef, Bilprovningen, verksamhetsnära chef 41 700 kr 43 600 kr
Campingchef 41 700 kr 43 600 kr

Fler yrken med samma statistik som en Servicechef

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Servicechef

Visste du att en Servicechef i snitt har liknande lön som en Butikschef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Servicechef inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken