{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Flygledare?

Medellönen för en Flygledare är

71 000 kr

i månaden.

Medellöner för Flygledare

Snittlön
Snittlön 71 000 kr
Man
Män 68 300 kr
Kvinna
Kvinnor 75 400 kr

Så mycket tjänar en Flygledare i Sverige

I Sverige tjänar en Flygledare i snitt 71 000 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Flygledare arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Inom vilka yrkesgrupper varierar månadslönen mest? Naturligtvis hittar du även denna information i vår statistik nedan. I andra Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till geografi, det vill säga var lönen förekommer, och om lönen återfinns i privat eller offentlig sektor.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Trafikledare flyg, Flygtrafikledare och Flygtrafikledarassistent kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Flygledare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Flygledare på följande sätt:
Övervakar och leder flygtrafik på start- och landningsbanor samt i luften. Ger instruktioner om startpunkt, färdväg, flyghöjd m.m.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Flygledare tjänar?

Känner du en Flygledare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Flygledare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Flygledare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Flygledare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 - kr 33 800 kr
35-44 - kr 39 600 kr
45-54 - kr 42 700 kr
55-64 - kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt - kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr 43 700 kr
25-34 58 600 kr 58 900 kr
35-44 71 700 kr 74 600 kr
45-54 80 800 kr 81 800 kr
55-64 78 500 kr 81 500 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 76 600 kr 75 300 kr

 

Ålder Genomsnitt Flygledare Genomsnitt alla yrken
18-24 43 700 kr 25 300 kr
25-34 58 800 kr 31 400 kr
35-44 73 700 kr 36 200 kr
45-54 81 300 kr 38 600 kr
55-64 79 800 kr 38 400 kr
65-66 - kr 40 300 kr
Genomsnitt 75 900 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 72 300 kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 75 900 kr 76 600 kr 75 300 kr
Småland med öarna 64 300 kr 67 000 kr 62 900 kr
Stockholm 76 400 kr 76 400 kr 76 500 kr
Sydsverige 78 400 kr 79 900 kr 77 100 kr
Västsverige 71 700 kr 73 100 kr 70 700 kr
Östra Mellansverige 71 600 kr 69 900 kr 72 500 kr
Övre Norrland 68 800 kr 69 100 kr 68 600 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som flygledare, ligger på 81 800 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 80 900 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som flygledare, ligger på 43 700 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 58 600 kr.

Variationer i lön inom Flygledare

Yrkestitel Kvinna Man
Sjöingenjör - kr 41 700 kr
Sjökapten - kr 47 000 kr
Pilot - kr 75 600 kr
Astronaut - kr 75 600 kr
Helikopterpilot - kr 75 600 kr

Fler yrken med samma statistik som en Flygledare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Flygledare

Visste du att en Flygledare i snitt har liknande lön som en Personalchef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Flygledare inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken