{{titleheading}}

Vad tjänar en IT-chef?

Medellönen för en IT-chef är
72 400 kr
i månaden.

Medellöner för IT-chef

Snittlön
Snittlön 72 400 kr
Man
Män 72 500 kr
Kvinna
Kvinnor 72 300 kr

Så mycket tjänar en IT-chef i Sverige

En IT-chef i Sverige tjänar i snitt 72 400 kr i månadslön.

Lönen för en IT-chef kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en IT-chef så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket IT-chef ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en CIO , Driftchef, IT, funktions- eller mellanchef  och Datachef, funktions- eller mellanchef  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en IT-chef?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en IT-chef på följande sätt:
Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar den övergripande interna IT-verksamheten i ett företag eller organisation, i samråd med högsta chef, chefer för andra avdelningar samt underställda chefer.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik IT-chef tjänar?

Känner du en IT-chef? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik IT-chef

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av IT-chef löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 71 200 kr 73 400 kr
45-54 73 700 kr 73 300 kr
55-64 - kr 82 900 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 72 700 kr 72 700 kr

 

Ålder Genomsnitt IT-chef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 600 kr
25-34 50 400 kr 32 200 kr
35-44 72 900 kr 38 100 kr
45-54 73 400 kr 40 500 kr
55-64 82 500 kr 38 300 kr
65-66 - kr 36 300 kr
Genomsnitt 72 700 kr 35 900 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 67 900 kr 63 900 kr
45-54 69 300 kr 69 800 kr
55-64 70 900 kr 74 100 kr
65-66 - kr 82 300 kr
Genomsnitt 69 700 kr 70 200 kr

 

Ålder Genomsnitt IT-chef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 24 200 kr
25-34 - kr 29 900 kr
35-44 65 100 kr 34 700 kr
45-54 69 700 kr 36 500 kr
55-64 73 000 kr 36 500 kr
65-66 82 300 kr 38 200 kr
Genomsnitt 70 000 kr 34 000 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 72 700 kr 72 700 kr 72 700 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 77 300 kr 79 100 kr 76 800 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige 72 300 kr - kr 72 400 kr
Östra Mellansverige 60 100 kr - kr 60 200 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 69 800 kr 62 300 kr 73 200 kr
Norra Mellansverige 64 300 kr 63 400 kr 64 600 kr
Riket 70 000 kr 69 700 kr 70 200 kr
Småland med öarna 62 700 kr 63 300 kr 62 300 kr
Stockholm 83 200 kr 80 100 kr 85 100 kr
Sydsverige 62 800 kr - kr 62 500 kr
Västsverige 62 700 kr 64 300 kr 62 100 kr
Östra Mellansverige 68 200 kr 69 000 kr 67 900 kr
Övre Norrland 61 300 kr 56 500 kr 63 000 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som it-chef, ligger på 86 100 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor i region Stockholm.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som it-chef, ligger på 48 900 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom kommunal sektor i Norra Mellansverige. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 56 500 kr.

Variationer i lön inom IT-chef

Yrkestitel Kvinna Man
CIO 72 300 kr 72 500 kr
VD IT 62 900 kr 58 600 kr
Driftchef IT 62 900 kr 58 600 kr
Datachef 62 900 kr 58 600 kr
Chief information officer 62 900 kr 58 600 kr

Fler yrken med samma statistik som en IT-chef

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en IT-chef

Visste du att en IT-chef i snitt har liknande lön som en Pilot?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en IT-chef inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken