{{titleheading}}

Vad tjänar en Butikschef?

Medellönen för en Butikschef är
41 800 kr
i månaden.

Medellöner för Butikschef

Snittlön
Snittlön 41 800 kr
Man
Män 41 700 kr
Kvinna
Kvinnor 42 000 kr

Så mycket tjänar en Butikschef i Sverige

En Butikschef i Sverige tjänar i snitt 41 800 kr i månadslön.

Lönen för en Butikschef kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Butikschef så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Butikschef ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en VD, inom handel, utan chefshierarki , VD handel  och Varuhuschef, övrig, verksamhetsnära chef  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Butikschef?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Butikschef på följande sätt:
Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki inom handel. Planlägger och leder den dagliga verksamheten inom handel samt ansvarar för personal.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Butikschef tjänar?

Känner du en Butikschef? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Butikschef

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Butikschef löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 40 400 kr - kr
35-44 46 100 kr - kr
45-54 49 700 kr 47 400 kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 42 000 kr 41 700 kr

 

Ålder Genomsnitt Butikschef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 600 kr
25-34 44 100 kr 32 200 kr
35-44 43 200 kr 38 100 kr
45-54 48 800 kr 40 500 kr
55-64 - kr 38 300 kr
65-66 - kr 36 300 kr
Genomsnitt 41 800 kr 35 900 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Butikschef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 24 200 kr
25-34 - kr 29 900 kr
35-44 - kr 34 700 kr
45-54 - kr 36 500 kr
55-64 - kr 36 500 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt - kr 34 000 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 41 800 kr 42 000 kr 41 700 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 52 100 kr 51 800 kr 53 000 kr
Sydsverige 49 300 kr - kr 49 200 kr
Västsverige 44 700 kr 46 700 kr 43 000 kr
Östra Mellansverige 30 800 kr - kr - kr
Övre Norrland 42 700 kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som butikschef, ligger på 60 200 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer och har en eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 53 100 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som butikschef, ligger på 30 800 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer i Östra Mellansverige.

Variationer i lön inom Butikschef

Yrkestitel Kvinna Man
Apotekschef 55 400 kr 62 600 kr
Varuhuschef 55 400 kr 62 600 kr
Läkemedelsansvarig Apotekschef 55 400 kr 62 600 kr
Centrumledare 55 400 kr 62 600 kr
Avdelningschef varuhus platschef 55 400 kr 62 600 kr

Sök lönestatistik för alla yrken