{{titleheading}}

Vad tjänar en Stadsplanerare?

Medellönen för en Stadsplanerare är
42 800 kr
i månaden.

Medellöner för Stadsplanerare

Snittlön
Snittlön 42 800 kr
Man
Män 42 900 kr
Kvinna
Kvinnor 42 700 kr

Så mycket tjänar en Stadsplanerare i Sverige

En Stadsplanerare i Sverige tjänar i snitt 42 800 kr i månadslön.

Lönen för en Stadsplanerare kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Stadsplanerare så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där yrket Stadsplanerare ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Planarkitekt , Planeringsarkitekt  och Stadsarkitekt  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Stadsplanerare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Stadsplanerare på följande sätt:
Upprättar, utarbetar och granskar planer för nya stadsdelar, bostadsområden, industriområden samt översiktliga planer och program för utveckling av fysisk miljö. Planerar för förnyelse och förändring av befintliga områden. Väger samman funktionella, tekniska, ekonomiska, miljö­tekniska och estetiska krav och önskemål till en fungerande helhetslösning i dialog med uppdragsgivare och myndigheter. Utarbetar förslag i form av modeller, texter och ritningar.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Stadsplanerare tjänar?

Känner du en Stadsplanerare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Stadsplanerare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Stadsplanerare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 46 100 kr 47 500 kr

 

Ålder Genomsnitt Stadsplanerare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 400 kr
25-34 - kr 33 000 kr
35-44 - kr 38 500 kr
45-54 - kr 41 300 kr
55-64 - kr 39 600 kr
65-66 - kr 36 500 kr
Genomsnitt 46 800 kr 36 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 31 100 kr 32 400 kr
25-34 37 000 kr 36 700 kr
35-44 43 600 kr 42 600 kr
45-54 46 700 kr 46 400 kr
55-64 47 700 kr 50 000 kr
65-66 48 800 kr 47 400 kr
Genomsnitt 42 200 kr 42 000 kr

 

Ålder Genomsnitt Stadsplanerare Genomsnitt alla yrken
18-24 31 700 kr 24 700 kr
25-34 36 900 kr 30 700 kr
35-44 43 300 kr 35 500 kr
45-54 46 600 kr 37 500 kr
55-64 48 800 kr 37 400 kr
65-66 47 700 kr 39 700 kr
Genomsnitt 42 100 kr 34 900 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 46 800 kr 46 100 kr 47 500 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 57 000 kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 40 500 kr 40 800 kr 40 200 kr
Norra Mellansverige 38 800 kr 39 100 kr 38 400 kr
Riket 42 100 kr 42 200 kr 42 000 kr
Småland med öarna 39 300 kr 38 800 kr 40 000 kr
Stockholm 45 300 kr 45 500 kr 44 800 kr
Sydsverige 42 200 kr 42 100 kr 42 400 kr
Västsverige 42 700 kr 42 500 kr 43 000 kr
Östra Mellansverige 40 500 kr 40 600 kr 40 400 kr
Övre Norrland 39 500 kr 39 400 kr 39 800 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som stadsplanerare, ligger på 58 000 kr. Denna snittlön återfinns inom landstingssektorn.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som stadsplanerare, ligger på 31 100 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom offentlig sektor. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 32 400 kr.

Variationer i lön inom Stadsplanerare

Yrkestitel Kvinna Man
Arkitekt 43 600 kr 43 100 kr
Inredningsarkitekt 43 600 kr 43 100 kr
Landskapsarkitekt 35 200 kr 42 000 kr
Planarkitekt 42 700 kr 42 900 kr
Lantmätare 42 000 kr 46 400 kr

Fler yrken med samma statistik som en Stadsplanerare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Stadsplanerare

Visste du att en Stadsplanerare i snitt har liknande lön som en Butikschef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Stadsplanerare inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken