{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Bankchef?

Medellönen för en Bankchef är

144 900 kr

i månaden.

Medellöner för Bankchef

Snittlön
Snittlön 144 900 kr
Man
Män 163 000 kr
Kvinna
Kvinnor 116 400 kr

Så mycket tjänar en Bankchef i Sverige

Månadslönen för en Bankchef i Sverige är i snitt 144 900 kr.

Lönen för en Bankchef kan dock skilja sig mycket beroende på vem personen är och var hen arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Bankchef så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Chefsyrken där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Regionchef försäkringar, Lånechef bank och Kontorschef bank försäkring.

Vad gör en Bankchef?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Bankchef på följande sätt:
Chef på mellanchefsnivå. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar den övergripande verksamheten inom bankkontor, finansiella institut och försäkringsbolag, i samråd med högre chefer och chefer för andra avdelningar eller enheter, samt underställda chefer.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Bankchef tjänar?

Känner du en Bankchef? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Bankchef

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Bankchef löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr 136 400 kr
45-54 121 200 kr 175 500 kr
55-64 123 300 kr 169 700 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 116 400 kr 163 000 kr

 

Ålder Genomsnitt Bankchef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 - kr 33 800 kr
35-44 125 300 kr 39 600 kr
45-54 155 200 kr 42 700 kr
55-64 150 800 kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 144 900 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Bankchef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 - kr 31 400 kr
35-44 - kr 36 200 kr
45-54 - kr 38 600 kr
55-64 - kr 38 400 kr
65-66 - kr 40 300 kr
Genomsnitt - kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 144 900 kr 116 400 kr 163 000 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 170 200 kr 135 700 kr 190 300 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som bankchef, ligger på 190 300 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer i region Stockholm.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som bankchef, ligger på 116 400 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer.

Variationer i lön inom Bankchef

Yrkestitel Kvinna Man
Regionchef försäkringar 116 400 kr 163 000 kr
Lånechef bank 116 400 kr 163 000 kr
Kontorschef bank försäkring 116 400 kr 163 000 kr
VD finansiell verksamhet 70 200 kr 90 500 kr
Fondchef 70 200 kr 90 500 kr

Fler yrken med samma statistik som en Bankchef

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Sök lönestatistik för alla yrken