{{titleheading}}

Vad tjänar en Bankchef?

Medellönen för en Bankchef är
143 300 kr
i månaden.

Medellöner för Bankchef

Snittlön
Snittlön 143 300 kr
Man
Män 162 000 kr
Kvinna
Kvinnor 111 700 kr

Så mycket tjänar en Bankchef i Sverige

En Bankchef i Sverige tjänar i snitt 143 300 kr i månadslön.

Lönen för en Bankchef kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Bankchef så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Bankchef ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Regionchef försäkringar , Lånechef bank  och Kontorschef bank försäkring  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Bankchef?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Bankchef på följande sätt:
Chef på mellanchefsnivå. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar den övergripande verksamheten inom bankkontor, finansiella institut och försäkringsbolag, i samråd med högre chefer och chefer för andra avdelningar eller enheter, samt underställda chefer.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Bankchef tjänar?

Känner du en Bankchef? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Bankchef

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Bankchef löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr 147 300 kr
45-54 119 600 kr 170 400 kr
55-64 - kr 177 400 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 111 700 kr 162 000 kr

 

Ålder Genomsnitt Bankchef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 600 kr
25-34 - kr 32 200 kr
35-44 131 200 kr 38 100 kr
45-54 152 900 kr 40 500 kr
55-64 148 600 kr 38 300 kr
65-66 - kr 36 300 kr
Genomsnitt 143 300 kr 35 900 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Bankchef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 24 200 kr
25-34 - kr 29 900 kr
35-44 - kr 34 700 kr
45-54 - kr 36 500 kr
55-64 - kr 36 500 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt - kr 34 000 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 143 300 kr 111 700 kr 162 000 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 163 000 kr 127 200 kr 182 600 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som bankchef, ligger på 182 600 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer i region Stockholm.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som bankchef, ligger på 111 700 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer.

Variationer i lön inom Bankchef

Yrkestitel Kvinna Man
Regionchef försäkringar 111 700 kr 162 000 kr
Lånechef bank 111 700 kr 162 000 kr
Kontorschef bank försäkring 111 700 kr 162 000 kr
VD finansiell verksamhet 65 500 kr 86 100 kr
Fondchef 65 500 kr 86 100 kr

Fler yrken med samma statistik som en Bankchef

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Sök lönestatistik för alla yrken