{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Kontorschef, bank, försäkring, verksamhetsnära chef?

Medellönen för en Kontorschef, bank, försäkring, verksamhetsnära chef är
81 300 kr
i månaden.

Medellöner för Kontorschef, bank, försäkring, verksamhetsnära chef

Snittlön
Snittlön 81 300 kr
Man
Män 90 500 kr
Kvinna
Kvinnor 70 200 kr

Så mycket tjänar en Kontorschef, bank, försäkring, verksamhetsnära chef i Sverige

En Kontorschef, bank, försäkring, verksamhetsnära chef i Sverige tjänar i snitt 81 300 kr i månadslön.

Lönen för en Kontorschef, bank, försäkring, verksamhetsnära chef kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Kontorschef, bank, försäkring, verksamhetsnära chef så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Kontorschef, bank, försäkring, verksamhetsnära chef ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en VD, inom finansiell verksamhet, utan chefshierarki , VD finansiell verksamhet  och Regionchef, försäkringar, verksamhetsnära chef  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Kontorschef, bank, försäkring, verksamhetsnära chef?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Kontorschef, bank, försäkring, verksamhetsnära chef på följande sätt:
Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki inom bank, finans och försäkringsverksamhet. Planlägger och leder den dagliga verksamheten inom bankkontor, finansiella institut och försäkringsbolag samt ansvarar för personal.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Kontorschef, bank, försäkring, verksamhetsnära chef tjänar?

Känner du en Kontorschef, bank, försäkring, verksamhetsnära chef? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Kontorschef, bank, försäkring, verksamhetsnära chef

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Kontorschef, bank, försäkring, verksamhetsnära chef löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 51 100 kr 51 400 kr
35-44 68 000 kr 84 600 kr
45-54 74 700 kr 98 800 kr
55-64 74 400 kr 102 800 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 70 200 kr 90 500 kr

 

Ålder Genomsnitt Kontorschef, bank, försäkring, verksamhetsnära chef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 51 300 kr 33 800 kr
35-44 76 500 kr 39 600 kr
45-54 88 900 kr 42 700 kr
55-64 88 500 kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 81 300 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Kontorschef, bank, försäkring, verksamhetsnära chef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 - kr 31 400 kr
35-44 - kr 36 200 kr
45-54 - kr 38 600 kr
55-64 - kr 38 400 kr
65-66 - kr 40 300 kr
Genomsnitt - kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 81 300 kr 70 200 kr 90 500 kr
Småland med öarna 65 200 kr - kr - kr
Stockholm 95 900 kr 80 800 kr 105 900 kr
Sydsverige 65 000 kr 61 700 kr - kr
Västsverige 64 800 kr 62 400 kr 67 700 kr
Östra Mellansverige 64 200 kr 58 400 kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som kontorschef, bank, försäkring, verksamhetsnära chef, ligger på 98 800 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som kontorschef, bank, försäkring, verksamhetsnära chef, ligger på 51 100 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 51 400 kr.

Variationer i lön inom Kontorschef, bank, försäkring, verksamhetsnära chef

Yrkestitel Kvinna Man
Bankchef 116 400 kr 163 000 kr
Avdelningschef bank 116 400 kr 163 000 kr
Regionchef försäkringar 116 400 kr 163 000 kr
Lånechef bank 116 400 kr 163 000 kr
Fondchef 70 200 kr 90 500 kr

Fler yrken med samma statistik som en Kontorschef, bank, försäkring, verksamhetsnära chef

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Kontorschef, bank, försäkring, verksamhetsnära chef

Visste du att en Kontorschef, bank, försäkring, verksamhetsnära chef i snitt har liknande lön som en Kommunikationschef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Kontorschef, bank, försäkring, verksamhetsnära chef inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken