{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Personalkamrer, verksamhetsnära chef?

Medellönen för en Personalkamrer, verksamhetsnära chef är
61 400 kr
i månaden.

Medellöner för Personalkamrer, verksamhetsnära chef

Snittlön
Snittlön 61 400 kr
Man
Män 62 600 kr
Kvinna
Kvinnor 60 800 kr

Så mycket tjänar en Personalkamrer, verksamhetsnära chef i Sverige

En Personalkamrer, verksamhetsnära chef i Sverige tjänar i snitt 61 400 kr i månadslön.

Lönen för en Personalkamrer, verksamhetsnära chef kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Personalkamrer, verksamhetsnära chef så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Personalkamrer, verksamhetsnära chef ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en HR chef , HR direktör  och HR director  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Personalkamrer, verksamhetsnära chef?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Personalkamrer, verksamhetsnära chef på följande sätt:
Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki som utför specialiserade tjänster inom personaladministration. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal på personalfunktionen.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Personalkamrer, verksamhetsnära chef tjänar?

Känner du en Personalkamrer, verksamhetsnära chef? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Personalkamrer, verksamhetsnära chef

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Personalkamrer, verksamhetsnära chef löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 44 100 kr - kr
35-44 63 400 kr 59 400 kr
45-54 68 200 kr 71 900 kr
55-64 - kr 60 200 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 61 100 kr 62 900 kr

 

Ålder Genomsnitt Personalkamrer, verksamhetsnära chef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 44 500 kr 33 800 kr
35-44 62 400 kr 39 600 kr
45-54 69 700 kr 42 700 kr
55-64 57 800 kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 61 800 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 49 700 kr 54 700 kr
35-44 56 700 kr 58 200 kr
45-54 59 200 kr 61 500 kr
55-64 61 900 kr 61 100 kr
65-66 67 400 kr - kr
Genomsnitt 59 200 kr 60 200 kr

 

Ålder Genomsnitt Personalkamrer, verksamhetsnära chef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 51 100 kr 31 400 kr
35-44 57 000 kr 36 200 kr
45-54 59 700 kr 38 600 kr
55-64 61 700 kr 38 400 kr
65-66 65 500 kr 40 300 kr
Genomsnitt 59 400 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 61 800 kr 61 100 kr 62 900 kr
Småland med öarna 55 700 kr - kr - kr
Stockholm 68 900 kr 70 300 kr 65 600 kr
Sydsverige 69 100 kr 59 900 kr - kr
Västsverige 59 900 kr 61 000 kr - kr
Östra Mellansverige 56 500 kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 55 300 kr 55 100 kr 55 700 kr
Norra Mellansverige 56 000 kr 55 100 kr 58 600 kr
Riket 59 400 kr 59 200 kr 60 200 kr
Småland med öarna 58 000 kr 58 500 kr 55 800 kr
Stockholm 65 600 kr 65 900 kr 64 300 kr
Sydsverige 58 400 kr 57 200 kr 63 500 kr
Västsverige 56 700 kr 56 500 kr 57 300 kr
Östra Mellansverige 59 200 kr 58 800 kr 60 900 kr
Övre Norrland 54 100 kr 53 100 kr 59 500 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som personalkamrer, verksamhetsnära chef, ligger på 73 400 kr. Han, för det är en man, återfinns inom regionsektorn. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 70 700 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som personalkamrer, verksamhetsnära chef, ligger på 44 100 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom privat sektor.

Variationer i lön inom Personalkamrer, verksamhetsnära chef

Yrkestitel Kvinna Man
Personalchef 69 700 kr 73 500 kr
HR manager 69 700 kr 73 500 kr
Personalkamrer 69 700 kr 73 500 kr
HR chef 60 800 kr 62 600 kr
HR direktör 60 800 kr 62 600 kr

Fler yrken med samma statistik som en Personalkamrer, verksamhetsnära chef

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Personalkamrer, verksamhetsnära chef

Visste du att en Personalkamrer, verksamhetsnära chef i snitt har liknande lön som en VD IT?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Personalkamrer, verksamhetsnära chef inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken