Privatpersoner på Navarsviken Nedre Backarna (1 st)