Privatpersoner på Södra Renbergsvattnet 210 (1 st)